Herstel van je relatie

Herstel van je relatie met je ex-partner

Een scheiding lost je relatieproblemen niet op. De verslechte communicatie die jullie beiden voelden aan het eind van jullie relatie en tijdens deischeiding, is er in zeker zin nog steeds. Het vertrouwen in de ander is (deels) verdwenen en soms zit er bij jou, bij de ander of bij jullie beiden nog wrok en boosheid. Dit is lastig en staat goed gezamenlijk ouderschap in de weg.

Dat jullie goede ouders zijn en van jullie kind(eren) houden is duidelijk. Maar hoe worden jullie weer goede ex-partners om gezamenlijk, als team, weer voor jullie kinderen te zorgen?

De SCHIP-aanpak is een relatief nieuwe aanpak en heeft zich al bewezen, ook in de meest heftige situaties waarbij een uitweg voor de ouders bijna onmogelijk leek. De aanpak is gericht op het herstel van vertrouwen en het aangaan van een nieuwe relatie en verbinding tussen de ouders. Dit is geen eenvoudige opdracht. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken.

Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen. De SCHIP-behandelaar kan kan jullie hierbij helpen. Delen van de aanpak kunnen worden ingezet tijdens het mediation-traject. In sommige situatie is het raadzaam om de aanpak los te koppelen van een mediation-traject.

Het is een laagdrempelige vorm van begeleiding. Heb je vragen over de aanpak of twijfel je of dit voor jullie ook kan werken? Neem dan contact met ons op!