Financiële vragen bij scheiden

Wanneer jullie gaan scheiden, komen er veel vragen op jullie af. Velen ervaren dit als een onzekere tijd. Dat is erg begrijpelijk, je weet niet hoe de nieuwe situatie wordt, wat er financieel mogelijk is wat betreft kinder/partneralimentatie, de woning en hoe het financiële plaatje er bij ieder van jullie na de scheiding uit ziet.

Vaak biedt het rust om al vrij snel een beeld te hebben wat er (financieel) mogelijk is.

Antwoorden worden gegeven op vragen als:

  • Kan een van jullie na de scheiding in de huidige woning blijven wonen?
  • Wat is de hoogte van kinderalimentatie?
  • Is er eventueel ruimte voor partner alimentatie na de scheiding?
  • Wat gebeurt er met de spaarrekeningen, de schulden en de levensverzekeringen?
  • Wat gebeurt er met onze pensioenen? Moeten deze worden verdeeld na de scheiding?
  • Ik heb eerder een bedrag geërfd, wat gebeurt daarmee na de scheiding?
  • Ik heb een eigen bedrijf, in hoeverre moet dat worden verdeeld?
  • Heb ik na de scheiding recht op toeslagen van de belastingdienst, zoals zorg- of huurtoeslag?

Financiële scan
Samen met een financieel expert maken we een overzicht van de mogelijkheden. Dit betekent niet dat er perse moet gebeuren wat er mogelijk is. Deze mogelijkheden bieden jullie de kaders om samen te overleggen wat voor jullie werkt en hoe jullie de zaken samen willen verdelen.

Dit biedt tevens meer zicht op andere mogelijkheden, zoals het kopen of huren van een nieuwe woning.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek