Hoofdelijke aansprakelijkheid voor koopwoning, ook bij echtscheiding.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor koopwoning, ook bij echtscheiding.

2 februari 2019 – Een stel dat gezamenlijk een huis bezit, blijft beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld (en het voldoen van de te betalen rente) bij echtscheiding, ook als is er in het echtscheidingsconvenant beschreven van een van beiden het huis toebedeeld heeft gekregen of tijdelijk in de woning mag blijven wonen.

Blijven wonen
Het komt vaak voor dat een van beiden in de woning blijft wonen. Dit kan zo worden besloten omdat de ouders het belangrijk vinden dat de kinderen nog in de woning kunnen blijven wonen met een van de ouders, na de scheiding. Soms beslissen exen dat een van beiden blijft wonen omdat de woning onder water staat en men pas wil verkopen als de markt beter is. In het echtscheidingsconvenant wordt dan beschreven dat degene die in de woning blijft wonen ook verantwoordelijk is voor het onderhoud en het voldoen van de te betalen rente, de verzekeringen en belastingen.

Echter betekent dit niet dat de andere ex ontslagen wordt van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Als de ex die is blijven wonen de rente niet voldoet, kan de hypotheekverstrekker verhaal halen bij de ex die allang niet meer in de woning verblijft. Hierover dient een mediator of advocaat je altijd goed in te lichten zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Jeanne Mulder is MfN-registermediator en helpt stellen bij echtscheidingen en het opstellen van ouderschapsplannen. Met aandacht voor het kind probeert Jeanne hun zo goed mogelijk door een echtscheiding en de periode daarna te loodsen.