Pensioen en echtscheiding

Pensioen en echtscheiding

26 februari 2019 – Hoe zit dat ook alweer met pensioenen en echtscheiding? Wordt dat verdeeld of blijft dat bij de persoon zelf?

Hoofdregel
De hoofdregel is dat het pensioen dat tijdenshet huwelijk is opgebouwd, wordt verdeed bij een echtscheiding. Dit heet pensioenverevening. Bij stelen die beiden een pensioen hebben opgebouwd, betekent dit dat er ‘over en weer’ verevend moet worden. Als de ene minder pensioen heeft opgebouwd dan de andere bijvoorbeeld omdat hij/zij minder verdiende, zal het in de praktijk betekenen dat de ene zijn/haar pensioen houdt en dat het wordt aangevuld met een deel van het pensioen van de andere.

Wanneer degene die een deel van het pensioen van de ander krijgt overlijdt, dan krijgt de partner het deel dat hij/zijn afstond, weer terug. Indien degene overlijdt die een stukje pensioen afstond, dan krijgt de ex-partner vaak een partnerpensioen.

Het partnerpensioen
Het partnerpensioen komt bij overlijden volledig toe aan ex-partner, dus ook het deel dat was opgebouwd voor het huwelijk.

Tegenwoordig is er ook een partnerpensioen op risico-basis. Dit houdt in dat er alleen een partnerpensioen is zolang men getrouwd is. Gaat men scheiden en vervalt het partnerpensioen en blijft er alleen een te verdelen ouderdomspensioen over.

Het verdelen van het pensioen ( de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (VPS))geldt overigens alleen voor gehuwden en geregistreerde partners. Samenwonenden kunnen wel afspraken deze wet toe te passen maar zijn dit niet verplicht.

Conversie
Er kan ook gekozen worden voor conversie. Dit houdt in dat het deel dat de ex-partner ontvangt, wordt omgezet in een eigen pensioen. Het voordeel is dat men definitief van elkaar af is  en niet meer afhankelijk is van de pensioenleeftijd van de ander. De bedoeling is dat in 2020 de wet wordt aangepast en conventie dan leidend zal zijn, en dus standaard wordt ingevoerd.

Overigens kiezen veel stellen bij echtscheiding ervoor om niet te verevenen en zien af van het deel van het pensioen van hun ex. Dit is met name het geval bij stellen die voor en na de scheiding ongeveer hetzelfde verdienden en ongeveer evenveel pensioen opbouwden.

Uitbetaling
Indien men kiest voor pensioenverevening is het belangrijk dat de partner die pensioen zal ontvangen dit rechtstreeks laat uitbetalen door de pensioenuitvoerder. Dit moet men binnen 2 jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven melden aan de pensioenuitvoerder. Dit doe je door middel van een formulier. Doe je dit niet, dan zal je ex het bedrag van zijn/haar pensioen dat voor jou is, moeten doorstorten. Fiscaal maakt het niet uit, maar handig is het niet.

Jeanne Mulder is MfN-registermediator en helpt stellen bij echtscheidingen en het opstellen van ouderschapsplannen. Met aandacht voor het kind probeert Jeanne hun zo goed mogelijk door een echtscheiding en de periode daarna te loodsen.